שאלון התאמה להשתתפות ארגונים בתוכנית "תעסוקה שווה"

  • אנא ענו על מספר שאלות קצרות בכדי שנוכל לבדוק את התאמת הארגון להשתתפות בתוכנית "תעסוקה שווה" של משרד העבודה והרווחה. שנתחיל?