שאלון בדיקת התאמה להשתתפות בתוכנית 'תעסוקה שווה'

  • אנא ענו על מספר שאלות קצרות בכדי שנוכל לבדוק את התאמתך להשתתפות בתוכנית 'תעסוקה שווה' מייסודו של מינהל תעסוקת אוכלוסיות בזרוע העבודה. שנתחיל?