שאלון בדיקת התאמה להשתתפות בתוכנית 'תעסוקה שווה'

  • אנא ענו על מספר שאלות קצרות בכדי שנוכל לבדוק את התאמתך להשתתפות בתוכנית 'תעסוקה שווה' של משרד הכלכלה והתעשייה. שנתחיל?