בדיקת התאמה להטמעת מערכת סמארטי בעסק

  • אנא ענו על מספר שאלות קצרות בכדי שנוכל לבצע בדיקה להתאמתכם להטמעת מערכת סמארטי לניהול פנסיות העובדים בעסק. שנתחיל?