שאלון בדיקת זכאות לפיצוי עקב פגיעה על רקע נפשי שנגרם בעבודה

  • בכדי שנוכל לבדוק את האפשרות שלך לקבלת פיצוי כתוצאה ממצב נפשי או ממחלה הנובעת ממצב נפשי שנגרם בעבודה, עליך לענות על כמה שאלות קצרות. שנתחיל?