שאלון בדיקת זכאות להגשת תביעת החמרת מצב מהביטוח הלאומי

שאלון בדיקת זכאות להגשת תביעת החמרת מצב מהביטוח הלאומי

  • בכדי שנוכל לבדוק את זכאותך לקצבה מהביטוח הלאומי כתוצאה מהחמרת מצב מפגיעה בעבודה, עליך לענות על כמה שאלות קצרות. שנתחיל?