חלה החמרה במצבכם ואתם רוצים לקבל פיצוי נוסף?

  • בכדי שנוכל לבדוק את זכאותכם לקצבה מהביטוח הלאומי, אנא ענו על מספר שאלות קצרות: