שאלון בדיקת זכאות לקבלת קצבה מהביטוח הלאומי בגין נזקי שמש