שאלון לבדיקת הזכות לקבלת פיצויים משמעותיים מהמדינה כתוצאה ממחלת הפרקינסון

  • בכדי שנוכל לבדוק את האפשרות שלך או של בן משפחתך לקבלת פיצויים משמעותיים מהמדינה כתוצאה ממחלת הפרקינסון, עליך לענות על כמה שאלות קצרות. שנתחיל?