שאלון לבדיקת הזכות להיות מוכר כנפגע עבודה בשל מחלות ריאות

שאלון לבדיקת הזכות להיות מוכר כנפגע עבודה בשל מחלות ריאות

  • בכדי שנוכל לבדוק את האפשרות שלך או של בן משפחתך להיות מוכר כנפגע עבודה בשל מחלקת ריאות, עליך לענות על כמה שאלות קצרות. שנתחיל?