שאלון הערכה להפחתת חוב ברשויות החוק

שאלון הערכה להפחתת חוב ברשויות החוק

  • אנא ענו על מספר שאלות קצרות בכדי שנוכל לבצע בדיקה להערכת הסיכוי לקבלת זכאות להפחתת החוב לרשויות. שנתחיל?