שאלון להתאמת סיוע בקבלת זכויות עמותת קול הזכויות

שאלון להתאמת סיוע בקבלת זכויות עמותת קול הזכויות

  • אנא ענו על מספר שאלות קצרות בכדי שנוכל לבדוק את התאמתכם לקבלת סיוע במימוש זכויותיכם מטעם עמותת קול הזכויות. שנתחיל?